karta pszokLokalizacja GPSZOKu, czyli Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (nazwany Selekciorzem)
Dni i godziny otwarcia
 • wtorek, czwartek, sobota od godziny 10:00 do 18:00
Co mogę tam oddać?
 • W Punkcie można oddać tylko wyselekcjonowane odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne). Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.
 • Odpady w Selekciorzu odbierane są tylko od mieszkańców Radzionkowa.
 • W Selekciorzu nie są przyjmowane odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • UWAGA: W Punkcie obowiązują limity przyjęcia niektórych rodzajów odpadów, oddanie większej ich ilości jest płatne - kliknij i zobacz uchwałę
 • Płatności za ponadnormatywne ilości odpadów na PSZOKu są wnoszone na miejscu kartą płatniczą.
System GPSZOK - karty
 • W celu usprawnienia działania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, została wprowadzona nowa usługa, tzw. System GPSZOK.
 • Nowy system informatyczny usprawni przyjmowanie odpadów selektywnych w GPSZOK i pomoże uszczelnić system śmieciowy. Jednak, aby z niego skorzystać niezbędnym elementem będzie posiadanie przez mieszkańca karty, która jest przypisywana do danej nieruchomości. Karty wydawane są przez Referat Gospodarki Odpadami przy ul. Kużaja 17, tel. 32/388-71-62.
 • Więcej szczegółów na ulotce
 • Wniosek o potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu w celu wydania karty GPSZOK (dot. budynków wielolokalowych: spółdzielnie, wspólnoty)
 • Wniosek o wydanie karty GPSZOK

 

PSZOK

Projekt ” Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków” o wartości 246.670,96 PLN został zrealizowany w latach 2014-2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

logo WFOŚ

  

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl